MSO - Miejsca Składowania Odpadów w nieruchomościach Spółdzielni

Na załączonych mapkach nieruchomości Spółdzielni informujemy o lokalizacjach Miejsc Składowania Odpadów (MSO) wraz z przydzielonymi do nich budynkami mieszkalnymi.

Czytaj więcej...

Informator nr 2/20

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/20, a w nim, m. in. plan remontów na 2020 r.

Osiedlowe targowisko

Zarząd RSM podjął decyzję o uruchomieniu „osiedlowego targowiska”, które z dniem 24 kwietnia br. rozpoczęło swoją działalność na boisku przy budynku ul. Westerplatte 4.

Czytaj więcej...

PAMIĘTAJ!

AKTUALIZACJA 22.04.2020 r. Bioodpady w pojemnikach należy gromadzić LUZEM lub w workach biodegradowalnych. UWAGA - woreczki foliowe, papierowe i torby na zakupy z napisem  "BIO" NIE SĄ BIODEGRADOWALNE!

Czytaj więcej...

PSZOKi znów otwarte

Od poniedziałku (20 kwietnia 2020 r.) ponownie uruchomiono Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Czytaj więcej...

Budowa zagród

Rozpoczęto budowę ogrodzeń miejsc składowania odpadów dla lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaplanowano ogrodzenie wszystkich miejsc przeznaczonych na odpady, na terenie Spółdzielni.

Czytaj więcej...

UWAGA Deratyzacja

W kwietniu br. przeprowadzono deratyzację w budynkach Spółdzielni. Zatrutą karmę (trutkę) wyłożono w pomieszczeniach technicznych budynków. W razie konieczności przewidujemy powtórzenie deratyzacji.

Odpady - EcoHarmonogram

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zachęca do korzystania z aplikacji, która pomaga w gospodarowaniu odpadami na co dzień.

Czytaj więcej...

Będzie czynna Agencja Opłat

Informujemy, że od 14.04.2020 r. (wtorek), wznawia pracę Agencja Opłat działająca w siedzibie RSM, która będzie czynna w godz. od 900 do 1300. Jednocześnie Zarząd RSM nadal wstrzymuje możliwość, osobistego załatwiania spraw, do odwołania.

Czytaj więcej...

Zmiana w Zarządzie RSM

Z dniem 31.03.2020 r., w związku z przejściem na emeryturę, Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha Karpińskiego z funkcji Prezesa Zarządu RSM.

Czytaj więcej...