Zbiórka objazdowa odpadów

KZGRL ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.