Informator nr 2/20

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/20, a w nim, m. in. plan remontów na 2020 r.