Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie RSM odbyło się w dniach 22, 23, 24, 29 i 30 maja 2017 r., w pięciu częściach.
Wzięło w nim udział 76 członków (tj. 2,32% ogółu). Frekwencja była tak niska, że nieważna jest uchwała w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Kosynierów Gdyńskich. Konieczna zatem będzie zmiana Statutu, aby nie dochodziło w przyszłości do podobnej niemocy decyzyjnej.
W trakcie Zgromadzenia - między innymi - podzielono nadwyżkę bilansową Spółdzielni za 2016 r., w kwocie netto 1.540.924,22 PLN. Z nadwyżki tej 1.200.000 PLN przeznaczono na zasilenie Funduszu Remontowego.