Zmiana w Zarządzie

Z dniem 28.02.2018 r., w związku z przejściem na emeryturę, Rada Nadzorcza odwołała Pana Władysława Kowalińskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu RSM.

Funkcję tę, od dnia 01.03.2018 r., RN powierzyła Panu Maciejowi Płóciennikowi.

Ustępującemu Wiceprezesowi serdecznie dziękujemy za wieloletni, nieoceniony wkład pracy w rozwój Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.