Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
A A A

Pierwsza w Rawiczu spółdzielnia mieszkaniowa powstała w 1904 roku. Została utworzona przez niemieckich urzędników.

W pierwszym roku liczyła 171 członków, których liczba zwiększyła się do 350 osób w 1920 roku, a więc już po objęciu Rawicza przez władze polskie. W 1922 roku członkowie spółdzielni uchwalili zmianę nazwy na polskojęzyczną: Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzędników z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pierwszy budynek mieszkalny z ponad 30-ma mieszkaniami postawiony został w 1906 roku, dzięki niskoprocentowym kredytom bankowym. W 1939 roku ilość posiadanych budynków urosła do 17-tu. Po roku 1945-ym, w wyniku przeznaczenia - przez ówczesne władze - części zasobów na cele publiczne, zmniejszyła się liczba budynków będących w dyspozycji Spółdzielni. Był to okres stagnacji. Ożywienie nastąpiło w 1959 roku z chwilą utworzenia nowej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która w 1962 roku połączyła się ze swoją starszą siostrą, tworząc Rawicką Spółdzielnię Mieszkaniową. W 1964 roku RSM liczyła 313 osób, w tym 226 członków zamieszkałych. W następnych latach liczby te rosły aż do obecnych około 3.400 członków, zamieszkałych w 2.886 mieszkaniach.

W 1998 roku, po przejęciu od ZUG GAZOMET Kotłowni węglowej zaopatrującej w ciepło głównie osiedle Westerplatte, RSM stała się również producentem energii cieplnej.

W 2003 roku RSM rozpoczeła świadczenie usługi zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz małych spółdzielni mieszkaniowych. Aktualnie zarządzamy 46 wspólnotami.

W latach 2008-2010, przy ulicach J. Miedzińskiego i Żwirowej wybudowane zostały dwa budynki wielorodzinne z 49-ma lokalami oraz 14 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

W 2014 r. rozpoczęta została następna inwestycja mieszkaniowa, wielorodzinna, z liczbą docelową 118 mieszkań.

W latach 2016-2017 wybudowano 13 małych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej, położonych w Rawiczu przy ul. Heleny Kurcewiczówny.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub uwagi jesteśmy do twojej dyspozycji!

KONTAKT