Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu RSM:

Wojciech Karpiński - Prezes
Maciej Płóciennik - Wiceprezes d/s technicznych

Robert Kozal - Członek