Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu RSM:

Wojciech Karpiński - Prezes
Władysław Kowaliński - Wiceprezes d/s technicznych
Andrzej Kałużny - Członek