Rada Nadzorcza

Zgodnie z paragrafem 33, ust. 9 Statutu RSM
Członkowie Rady wybierani są po dwóch z każdej części Walnego Zgromadzenia,
którzy spośród kandydatów danej części, otrzymali kolejno największą ilość głosów.
W przypadku braku kandydatów z danej części Walnego Zgromadzenia,
wybrani zostają kandydaci z pozostałych części, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
Każda z pięciu części skupia określone zespoły nieruchomości.
 

Skład Rady Nadzorczej RSM:

Maria Dubicka - przewodnicząca - Westerplatte A
Kazimierz Łukowiak - zastępca przewodniczącej - Śródmieście
Antoni Krzyżoszczak - sekretarz - Westerplatte A
Władysław Krzyżoszczak - przewodniczący komisji gospodarczej - Westerplatte B
Halina Szczeszek - przewodnicząca komisji rewizyjnej - Sienkiewicza B
Aniela Musielak - członkini - Sienkiewicza A
Iwona Dolna - członkini - Sienkiewicza B
Maciej Formanowicz - członek - Sienkiewicza B
Danuta Stelmaszyk - członkini - Sienkiewicza A
Władysław Ostaszewski - członek - Westerplatte A