Informator nr 1/19

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 1/19, a w nim wykaz remontów wykonanych w 2018 r.