Gospodarka

Zarządzanie nieruchomościami jest podstawowym przedmiotem działalności RSM. Usługa ta jest świadczona głównie na rzecz 34-ch mieszkalnych nieruchomości spółdzielczych ale również na rzecz 29-u wspólnot mieszkaniowych oraz jednej małej spółdzielni mieszkaniowej.

Produkcja energii cieplnej prowadzona jest w jednej kotłowni węglowej oraz w 7-u kotłowniach gazowych. Roczna produkcja ciepła wynosi 35 tys. GJ, w tym 30 tys. GJ w kotłowni węglowej.

W 2014 roku, po 6-letniej przerwie, RSM wznowiła działalność inwestycyjną w budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Przy nowej ulicy Mieczysława Słabego, na świetnie zlokalizowanej 1-hektarowej działce, wybudowanych zostanie w latach 2015 - 2020 łącznie 120 mieszkań.