Wyniki ankiet - ciepła woda

W listopadzie 2019 r. poprosiliśmy mieszkańców os. Westerplatte o wypełnienie ankiet w sprawie wprowadzenia ciepłej wody użytkowej i likwidacji piecyków gazowych.

 

 

Oto wyniki:

  • Wydano 1.300 ankiet

  • Zwrócono 540 ankiet, w tym 19 błędnych

  • Odpowiedzi udzielone w ankietach na pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem ciepłej wody z kotłowni do swojego lokalu mieszkalnego z jednoczesną likwidacją piecyka gazowego?

TAK – 414                            NIE - 101

2. Czy ochrona środowiska jest dla Pani/Pana rodziny ważnym czynnikiem dla życia?

TAK – 471                            NIE - 49

3. Czy komfort cieplny w Pani/Pana mieszkaniu jest wystarczający?

TAK – 385                            NIE – 121

  • Prosiliśmy też o dowolne uwagi. Oto najczęstsze:

1)  30 uwag to pochwały pomysłu, np. „ wykonać jak najszybciej”, „świetny pomysł”.

2)  32 pytania: Jakie koszty poniosą mieszkańcy przy montażu, koszty samej wody, koszty dostosowania pomieszczeń (demontaż rur, zaślepienie otworów)?
Odp.: Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków Funduszu Remontowego, a będziemy też poszukiwali wsparcia zewnętrznego. Demontaż rur i zaślepienie zbędnych otworów również wykonamy (bez malowania pomieszczeń).

Co do kosztu ciepłej wody to będzie on podobny jak na os. Sienkiewicza.

3)  Kto i kiedy to wykona? (2 pytania)

Odp.: Wykonawca wyłoniony zostanie w przetargu, a termin to lata 2021-2022.

4)  Co będzie z posiadanymi piecykami, niektóre są nowe? (4 pytania)

Odp.: Piecyki będą zbędne. Do zagospodarowania przez ich użytkowników, np. poprzez sprzedaż hydraulikom.

5)  Potrzebne jest spotkanie Zarządu RSM z mieszkańcami (2 uwagi)
Odp.: Obecnie opracowywany jest projekt przebudowy instalacji wraz z kosztorysem dla dwóch powtarzalnych budynków, dla bliższego poznania kosztów.

Najpóźniej w marcu 2020 r. będzie można przeprowadzić takie spotkania wraz z głosowaniem tego projektu.

6)  Gdzie będą liczniki ciepłej wody? (5 pytań)

Odp.: Wodomierze ciepłej wody montuje się najczęściej w pobliżu wodomierza zimnej wody, np. w szachcie (kanał, którym prowadzone są instalacje), albo w obecnym przewodzie spalinowym.

7)  Jakie będą parametry ciepłej wody i możliwości regulacji? (3 pytania)

Odp.: Temperatura ciepłej wody powinna wynosić ok. 50oC, z możliwością regulacji poprzez dopuszczenie zimnej wody. Możliwe jest również zastosowanie baterii termostatycznej. Ciepła woda po odkręceniu kranu powinna płynąć prawie natychmiast.

8)  Dlaczego w nocy kaloryfery są gorące, a w dzień letnie? (3 uwagi)

Odp.: Temperatury zewnętrzne w nocy są niższe niż w dzień, dlatego potrzeba więcej ciepła do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Nigdy nie należy sugerować się temperaturą grzejnika lecz temperaturą w pomieszczeniu.

9)  Mam 21oC w mieszkaniu, za zimno (4 uwagi)
Odp.: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki(…) z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić odpowiednio:
+20oC – pokoje mieszkalne,
+24oC – łazienki.
Staramy się o zapewnienie, jak najlepszego komfortu cieplnego w mieszkaniach i temperatury +22oC.

Wszelkie niedogodności prosimy zgłaszać w Dziale Technicznym RSM. Nawet wielokrotnie, bo znalezienie przyczyny może niekiedy potrwać.

10) Dąbrowskiego 29B-E słaby komfort cieplny. Kiedy będzie wymiana instalacji c.o.? (10 pytań)

Odp.: Prosimy zgłaszać lokale, w których ten komfort jest niewystarczający. Będziemy poszukiwali rozwiązania, aż do skutku. Musimy wiedzieć, których lokali ten problem dotyczy.