Odpady - EcoHarmonogram

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zachęca do korzystania z aplikacji, która pomaga w gospodarowaniu odpadami na co dzień.

W jednym miejscu zebrano szereg informacji, m. in. o tym, jak segregować odpady, co robić ze zużytymi bateriami, przeterminowanymi lekami, a także o aktualnych terminach wywozu odpadów i funkcjonowaniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Szczegóły