PSZOKi znów otwarte

Od poniedziałku (20 kwietnia 2020 r.) ponownie uruchomiono Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Będą otwarte w dniach i godzinach, jak przed decyzją o ich czasowym zamknięciu. Wjeżdżając do PSZOK należy zachować środki ostrożności takie, jak obowiązują na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, zachowanie odległości).

Jednocześnie na terenie PSZOK w Rawiczu mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.