Statut

Tekst jednolity Statutu został przyjęty przez I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w dniach: 20, 21, 22, 27, 28 maja 2019 r., Uchwałą nr 6/2019.