Statut

Tekst jednolity Statutu został przyjęty przez I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w dniach: 21, 22, 23, 28, 29 maja 2018 r., Uchwałą nr 5/2018.