Statut

Statut Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tekst jednolity po zmianach w 2014 r.

Zarejestrowany w KRS 30.07.2014 r.