Statut

Tekst jednolity statutu został przyjęty przez I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w dniach: 20, 21, 23, 27, 28 listopada 2017 r.