Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości i ustalania opłat za ich używanie

W regulaminie uwzględniono zmiany z dnia 29.09.2015 r.

Do odczytu niezbędny jest program Adobe Reader.