Odpowiedź na pisamo mieszkańców ul. Sucharskiego

Do odczytu niezbędny jest program Adobe Reader.