Informator nr 1/17

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 1/17, a w nim wykaz remontów wykonanych w 2016 r.