Mieszkanie na sprzedaż

08.08.2017 r.

RSM sprzeda lokal mieszkalny

Położenie: Rawicz, ul. A. Kmicica 6/1

Cena minimalna: 161.500,00 PLN

Termin przetargu: 30.08.2017 r., godz. 1400

Wadium: 1.000,00 PLN, płatne bezpośrednio przed przetargiem

Kontakt: 65 546 22 41, wew. 40, pokój nr 21