Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości i ustalania opłat za ich używanie

Przyjęto Uchawłą nr 19/19 Rady Nadzorczej, z dnia 29.01.2019 r.

Regulamin placów zabaw

Regulamin funduszy remontowych

Regulamin porządku domowego

Po zmianach z dnia 26.05.2020 r.