Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości i ustalania opłat za ich używanie

W regulaminie uwzględniono zmiany z dnia 29.09.2015 r.

Do odczytu niezbędny jest program Adobe Reader.

Regulamin placów zabaw

Do odczytu niezbędny jest program Adobe Reader.

Regiulamin funduszy remontowych

Do odczytu niezbędny jest program Adobe Reader.

Regulamin porządku domowego

Do odczytu niezbędny jest program Adobe Reader.