Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości i ustalania opłat za ich używanie

02.01.2019 r.

Tekst ujednolicony do dnia 02.01.2019 r.

Regulamin placów zabaw

Regiulamin funduszy remontowych

Regulamin porządku domowego