Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania

 2. Informacje i porady

 

Postępuj właściwie z odpadami

Koniec sezonu grzewczego

Czytaj więcej...

W związku z prognozowanymi, na kolejne dni, wysokimi temperaturami, z dniem dzisiejszym, tj. 17.05.2019 r., kończymy ogrzewanie budynków.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Szczegóły: OGŁOSZENIE

Informator nr 2/19

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/19, a w nim m. in.: informacja o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni oraz plan remontów na 2019 r.

Plan remontów na 2019 rok

Szczegóły

Wymiana docieplenia na szczytach budynków

W miesiącach od lutego do marca 2019 r., wymienione zostało docieplenie na północnych szczytach budynków przy ul. Sucharskiego 6 i 8.

Czytaj więcej...

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

Informator nr 1/19

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 1/19, a w nim wykaz remontów wykonanych w 2018 r.

Znaleziono klucze

Na Osiedlu Westerplatte znaleziono klucze. Więcej informacji: Siedziba Spółdzielni, ul. Sucharskiego 15 , pokój 13, tel. 65 546 22 41