Informator nr 4/20

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 4/20, a w nim, m. in. informacje z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 1, 2, 3, 7, 8 września 2020 r.

Agencja Monetia ponownie czynna

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 16.11.2020 r. (poniedziałek) Agencja Monetia, mieszcząca się w siedzibie Spółdzielni ponownie będzie czynna w godzinach 8.30-15.30.

 

Spółdzielnia z Sercem

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu przyłącza się do akcji zainicjowanej przez Panią Wirginię Kostrzewa, stawiając Serce na osiedlu Westerplatte (skwer przy placu handlowym), do którego można wrzucić nakrętki.

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie z języka angielskiego

"Najładniejszy balkon 2020 r."

Na uroczystym posiedzeniu Rady Nadzorczej RSM w dniu 29.09.2020 r., ogłoszono wyniki Konkursu "Najładniejszy balkon 2020".

Czytaj więcej...

Uruchamiamy ogrzewanie

W związku z prognozowanym spadkiem temperatur w dniu dzisiejszym tj. 25.09.2020 r. zostaje uruchomione ogrzewanie naszych budynków.

Docieplenie budynku przy ul. Czarnieckiego 7

Termomodernizacja budynku trwała od lipca do września 2020 r. Wykonała ją firma "PK-BUD" Krzysztof Puślecki z Leszna.

Czytaj więcej...

Remont komina

Przeprowadzona ocena stanu technicznego komina przy kotłowni węglowej RSM wykazała znaczne uszkodzenia blachy spowodowane korozją.

Czytaj więcej...

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Szczegóły: OGŁOSZENIE

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu RSM

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem RSM udostępniamy Pełnomocnictwo, na podstawie którego udział w zebraniu (w imieniu członka RSM) może wziąć osoba uprawniona. Wzór Pełnomocnictwa