Brak ciepłej wody

Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu Sp. z o.o., informuje że w związku z pracami serwisowymi, w dniu 23.05.2022 r., w godz. 800 - 1300, nie będzie ciepłej wody na osiedlu Sienkiewicza A i B.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Przetarg na dostawę miału węglowego

Szczegóły w zakładce "Przetargi".

Koniec sezonu grzewczego

Informujemy, że w związku z prognozowanym wzrostem temperatur, z dniem 09.05.2022 r. (poniedziałek), kończymy sezon grzewczy.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu RSM

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika. Obowiązujący w Spółdzielni druk Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu dostępny jest w zakładce "Akty prawne" - "Inne" lub w sekretariacie RSM.

 

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia, odbędzie się 23, 24, 25, 31 maja i 1 czerwca 2022 r., o godz. 1700, w Klubie NEPTUN, ul. Westerplatte 2 w Rawiczu. Porządek obrad uzupełniono o pkt 13a.

Aktualny porządek obrad WZ

Informator nr 2/22

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/22, a w nim m. in.: informacja o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni oraz plan remontów na 2022 r.

Czynnik RFID w każdym budynku

W najbliższych dniach rozpocznie się montaż 261 czytników RFID przy każdym wejściu do budynków mieszkalnych w zasobach Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. opublikował na swojej stronie internetowej Decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającej nowe stawki opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

NOWA TARYFA

 

Wymiana wodomierzy

Z związku z kończącym się pięcioletnim okresem legalizacji wodomierzy indywidualnych, od 01 marca br. Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła II etap ich wymiany. Będzie się to wiązało z koniecznością wpuszczenia do mieszkania montera firmy realizującej ww. usługę.

Czytaj więcej...

Zakończono malowanie elewacji budynków garażowych

W miesiącu marcu br. firma "Ad-Rem" Loretta Nawrocka z Osieka zakończyła naprawę tynków oraz malowanie elewacji garaży przy ul.Westerplatte Segment A, B oraz C.

Czytaj więcej...