Apel do mieszkańców

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu zwraca się z apelem do mieszkańców naszych budynków o zgłaszanie wszelkich zauważonych aktów wandalizmu, np. nielegalne graffiti.

Czytaj więcej...

ISO 14001:2015 w RSM

W 2017 r. po raz pierwszy przyznano Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015, w zakresie produkcji i przesyłu energii cieplnej.

Czytaj więcej...

Remont podestów i schodów

Prace, w budynku przy ul. Mikołajewicza 10A-C, polegały na skuciu istniejących płytek, wyrównaniu podłoża i położeniu nowych płyt granitowych.

Czytaj więcej...

Projekt Decyzji

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci cieplnej i przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Czytaj więcej...

Malowanie klatek schodowych

Prace, w budynkach Rolnicza 7-7B, Bobrowskiego 9-11, Piotra Skargi 8-8A, trwały od kwietnia do czerwca 2020 r. i polegały na pomalowaniu ścian i sufitów klatek schodowych, korytarzy piwnic oraz niektórych pomieszczeń piwnicznych.

Czytaj więcej...

Ankieta - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2020-2027

 

Docieplenie budynku przy ul. Skrzetuskiego 2

Prace trwały od marca do maja 2020 r. i polegały na dociepleniu ścian budynku, malowaniu balustrad balkonowych, wymianie na nowe elementów blaszanych, parapetów okiennych oraz wykonaniu opaski wokół budynku.

Czytaj więcej...

Wspólnota garażowa

Z dniem 09.03.2020 r. ilość obsługiwanych przez RSM w Rawiczu Wspólnot powiększyła się o Wspólnotę Garażową przy ul. Miedzińskiego.

Czytaj więcej...

Wzrost opłat za odpady

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że od 01.06.2020 r. dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jedną osobę wyniesie 27,00 zł.

Jak segregować: “Śmieci od A do Z”

MSO - Miejsca Składowania Odpadów w nieruchomościach Spółdzielni

Na załączonych mapkach nieruchomości Spółdzielni informujemy o lokalizacjach Miejsc Składowania Odpadów (MSO) wraz z przydzielonymi do nich budynkami mieszkalnymi.

Czytaj więcej...