Informator nr 2/20

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/20, a w nim, m. in. plan remontów na 2020 r.

Osiedlowe targowisko

Zarząd RSM podjął decyzję o uruchomieniu „osiedlowego targowiska”, które z dniem 24 kwietnia br. rozpoczęło swoją działalność na boisku przy budynku ul. Westerplatte 4.

Czytaj więcej...

PAMIĘTAJ!

AKTUALIZACJA 22.04.2020 r. Bioodpady w pojemnikach należy gromadzić LUZEM lub w workach biodegradowalnych. UWAGA - woreczki foliowe, papierowe i torby na zakupy z napisem  "BIO" NIE SĄ BIODEGRADOWALNE!

Czytaj więcej...

PSZOKi znów otwarte

Od poniedziałku (20 kwietnia 2020 r.) ponownie uruchomiono Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Czytaj więcej...

Budowa zagród

Rozpoczęto budowę ogrodzeń miejsc składowania odpadów dla lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaplanowano ogrodzenie wszystkich miejsc przeznaczonych na odpady, na terenie Spółdzielni.

Czytaj więcej...

UWAGA Deratyzacja

W kwietniu br. przeprowadzono deratyzację w budynkach Spółdzielni. Zatrutą karmę (trutkę) wyłożono w pomieszczeniach technicznych budynków. W razie konieczności przewidujemy powtórzenie deratyzacji.

Odpady - EcoHarmonogram

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zachęca do korzystania z aplikacji, która pomaga w gospodarowaniu odpadami na co dzień.

Czytaj więcej...

Zmiana w Zarządzie RSM

Z dniem 31.03.2020 r., w związku z przejściem na emeryturę, Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha Karpińskiego z funkcji Prezesa Zarządu RSM.

Czytaj więcej...

Dezynfekcja w budynkach RSM

Informujemy, że od dnia 02.04.2020 r. (czwartek), będzie prowadzona okresowa dezynfekcja wejść do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych RSM.

Informacja MZO

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie poinformował, że od 23 marca (poniedziałek) wprowadza system dwuzmianowy. Pracownicy MZO będą pracować w godzinach od 600 -1400 oraz od 1100 – 1900.
Z tego powodu RSM zmienia czas zakazu parkowania w pobliżu miejsc gromadzenia odpadów na godz. 600 - 1900.