Remont komina

Przeprowadzona ocena stanu technicznego komina przy kotłowni węglowej RSM wykazała znaczne uszkodzenia blachy spowodowane korozją.

Czytaj więcej...

Prace remontowe w budynkach Władysława IV i Staszica

Zakończono i odebrano prace w budynkach Władysława IV 1 i 2 oraz Staszica 2, związane ze szpachlowaniem oraz malowaniem ścian i sufitów klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, a także niektórych pomieszczeń piwnicznych.

Czytaj więcej...

Docieplenie budynku przy ul. Wołodyjowskiego 2

Termomodernizacja budynku trwała od lipca do sierpnia 2020 r. Wykonała je firma "MALKOR" Grzegorz Orłowski z Leszna.

Czytaj więcej...

Nowy Regulamin Placu handlowego

RSM uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2020 r. obowiązuje nowy Regulamin Placu handlowego przy ul. Westerplatte 2 w Rawiczu.

Czytaj więcej...

Usuwamy szkody!

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że po zgłoszeniu do firm ubezpieczeniowych zniszczenia mienia, w postaci nielegalnego Graffiti na elewacjach Naszych budynków, otrzymaliśmy wypłatę odszkodowania w kwocie 1.666,44 zł.

Czytaj więcej...

UWAGA - kradzieże rowerów

W związku z licznymi kradzieżami rowerów w ostatnim czasie, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zamykanie drzwi do klatek schodowych i piwnic.

Apel do mieszkańców

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu zwraca się z apelem do mieszkańców naszych budynków o zgłaszanie wszelkich zauważonych aktów wandalizmu, np. nielegalne graffiti.

Czytaj więcej...

ISO 14001:2015 w RSM

W 2017 r. po raz pierwszy przyznano Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015, w zakresie produkcji i przesyłu energii cieplnej.

Czytaj więcej...

Remont podestów i schodów

Prace, w budynku przy ul. Mikołajewicza 10A-C, polegały na skuciu istniejących płytek, wyrównaniu podłoża i położeniu nowych płyt granitowych.

Czytaj więcej...

Projekt Decyzji

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci cieplnej i przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Czytaj więcej...