Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
A A A

Już 44 wspólnoty mieszkaniowe i 2 wspólnoty garażowe korzystają z naszej kompleksowej obsługi nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, na którą składają się następujące opłaty i obowiązki:

opłata za zarządzanie - w wysokości 0,60-1,00 zł za 1 m2 udziału w nieruchomości, która obejmuje:

- rozliczanie półroczne zużycia wody w każdym mieszkaniu,
- prowadzenie rachunkowości Wspólnoty wraz z regulacją zobowiązań i ściąganiem należności,
- coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego dla US oraz statystycznego dla GUS,
- zapewnienie prawidłowości zawieranych umów o usługi komunalne i remontowe,
- prowadzenie niezbędnych dokumentacji i ewidencji,
- sporządzanie wykazu potrzeb remontowych,
- przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczo - finansowych,
- sporządzanie kalkulacji stnowiących podstawę do uchwalania opłat,
- rozwiązywanie spraw problemowych wynikających z eksploatacji nieruchomości

bieżące utrzymanie nieruchomości - wysokość do decyzji współwłaścicieli (sugerujemy 0,60-1,00 zł od udziału), które obejmuje:

- całodobowe usuwanie awarii instalacji gazowej, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej,
- drobne naprawy dachu, instalacji, drzwi, okien, urządzeń i osprzętu części wspólnych nieruchomości,
- pielęgnacja zieleni wokół budynku i utrzymanie czystości,
- oświetlenie klatek schodowych i piwnic,
- ubezpieczenie nieruchomości,
- koszty bankowe, sądowe i notarialne,
- przeglądy techniczne budynku,
- przeglądy kominiarskie oraz instalacji gazowej i elektrycznej

wyodrebniony fundusz remontowy - wysokość do decyzji współwłaściceli (sugerujemy 0,60 - 1,50/ udział)

pozostałe opłaty: c.o., c.w.u., woda, domofon, śmieci, według faktycznych kosztów i zużycia

Gwarantujemy:

- profesjonalne usługi,
- całodobowy kontakt i bezzwłoczne usuwanie awarii,
- pełną obsługa również w zakresie regulacji zobowiązań Wspólnoty od pierwszego dnia obowiązywania umowy,
- przejęcie dokumentacji technicznej budynku od dotychczasowego zarządcy,
- obsługę i ochronę prawną Wspólnoty

Posiadamy również znaczące doświadczenie w zakresie produkcji ciepła. Aktualnie eksploatujemy jedną większą kotłownię węglową oraz 7 kotłowni gazowych o różnej mocy. Posiadamy możliwości eksploatacji kotłowni w budynku Wspólnoty oraz opomiarowania i rozliczania ciepła w mieszkaniach.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub uwagi jesteśmy do twojej dyspozycji!

KONTAKT