Informator nr 2/21

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/21, a w nim wykaz remontów planowanych w 2021 r.