Informator nr 3/21

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 3/21, a w nim m. in. informacje z Walnego Zgromadzenia.