Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
A A A

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz systemu nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących

 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego oraz nagrań rozmów telefonicznych przychodzących, miejsca instalacji kamer systemu, reguły przechowywania zapisu, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych.

2. Celem monitoringu wizyjnego i systemu nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących na terenie infrastruktury Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu ul. mjr H. Sucharskiego 15 jest:

1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

3) ochrona osób i mienia.

3. Administratorem Danych Osobowych - nagrań z monitoringu wizyjnego oraz nagrań rozmów telefonicznych przychodzących, jest Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu zwana dalej RSM, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

4.     1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół budynku RSM oraz Kotłowni RSM z siedzibą przy ul. Armii Krajowej, bramy wjazdowe, parking kotłowni, korytarze w siedzibie RSM, hol główny siedziby RSM oraz warsztat.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń biurowych.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

1) kamer rejestrujących obraz,

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące znajdują się w pomieszczeniach budynku RSM, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

5. Dostęp do zapisanego obrazu monitoringu mają: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Inspektor Ochrony Danych, a nadto pracownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z RSM. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Do zapisanych rozmów telefonicznych przychodzących mają dostęp: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Inspektor Ochrony Danych oraz firma serwisująca program do nagrywania rozmów. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Monitoring wizyjny i system nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących funkcjonuje całodobowo.

8. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega:

1) w przypadku monitoringu wizyjnego obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku,

2) w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących, dźwięk.

9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi komunikat „Obiekt monitorowany”/piktogram kamer.

10. Osoby wykonujące połączenia telefoniczne przychodzące do RSM informowane są o nagrywaniu rozmów oraz możliwości wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na nagrywanie.

11. Okres przechowywania danych wynosi do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz i głos.

12. Na stronie internetowej RSM w zakładce RODO - "Monitoring" zamieszcza się następującą klauzulę:

"1. Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu prowadzi monitoring wizyjny w budynku RSM oraz terenu wokół niego i Kotłowni RSM, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rawiczu ul. mjr H. Sucharskiego 15. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 665 505 439.

2. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Regulamin monitoringu wizyjnego oraz systemu nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących dostępny jest na stronie internetowej Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego oraz systemu nagrywania rozmów telefonicznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy
o informacji publicznej.

6. Zapisy z systemu monitoringu wizyjnego oraz zapisy z rozmów telefonicznych przychodzących udostępniane mogą być jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nich czynności prawnych, np.: Policji, Prokuraturze, Sądom na ich pisemny wniosek, za pisemną zgodą Prezesa Zarządu.”

13. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników, które potwierdzone zostanie pisemnym oświadczeniem pracownika z mocą od dnia 01 lutego 2021 r.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub uwagi jesteśmy do twojej dyspozycji!

KONTAKT