Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu RSM:

Robert Kozal - Prezes
Maciej Płóciennik - Wiceprezes d/s technicznych

Ewa Konopka - Członek