Rada Nadzorcza

04.02.2021 r.
 
Zgodnie z paragrafem 33, ust. 9 Statutu RSM
Członkowie Rady wybierani są po dwóch z każdej części Walnego Zgromadzenia,
którzy spośród kandydatów danej części, otrzymali kolejno największą ilość głosów.
W przypadku braku kandydatów z danej części Walnego Zgromadzenia,
wybrani zostają kandydaci z pozostałych części, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
Każda z pięciu części skupia określone zespoły nieruchomości.
 

Skład Rady Nadzorczej RSM:

Maria Dubicka - przewodnicząca - Westerplatte A
Kazimierz Łukowiak - zastępca przewodniczącej - Śródmieście
Henryk Żurek - sekretarz - Westerplatte A

Mirosława Szczeszek - przewodnicząca komisji gospodarczej - Westerplatte B
Danuta Stelmaszyk - członek - Sienkiewicza A
Wiesław Górny - członek - Westerplatte B
Kazimierz Łukowiak - członek - Śródmieście
Bogusław Twardy - członek - Śródmieście

Halina Szczeszek - przewodnicząca komisji rewizyjnej - Sienkiewicza B
Maria Dubicka - członek - Westerplatte A
Aniela Musielak - członek - Sienkiewicza A
Iwona Dolna - członek - Sienkiewicza B
Henryk Żurek - członek - Westerplatte A