Barwienie wody sieciowej

Uprzejmie informujemy, że woda w sieci ciepłowniczej RSM Rawicz jest zabarwiana barwnikiem Fluoresceina RM200%.

Barwienie wody w sieci ciepłowniczej ma na celu wykrycie nieszczelności rurociągów, armatury oraz wymienników ciepła i jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

W związku z powyższym, istnieje możliwość pojawienia się zabarwionej wody w środowisku naturalnym oraz przestrzeni publicznej. Ze względów technologicznych barwiona woda może znaleźć się również w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynków (w kaloryferach i rurach znajdujących się w mieszkaniach).

Bardzo prosimy o wszelką informację dotyczącą miejsc, w których zostanie zauważona woda o jaskrawej, żółto-zielonej barwie. W przypadku zauważenia zabarwionej wody na ulicach, chodnikach, studzienkach, w rzekach i innych ciekach wodnych, prosimy o przekazywanie informacji pod numerem telefonu 65 546 22 41 lub 695 232 220.

Środek wykorzystany do zabarwienia wody sieciowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Rozkłada się pod wpływem światła. FLUORESCEINA RM 200% stosowana jest głównie do barwienia produktów chemii stosowanej w gospodarstwach domowych oraz do znakowania wody sieciowej systemów ciepłowniczych.

Karta charakterystyki dostępna w załączniku poniżej.