Informator nr 2/22

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/22, a w nim m. in.: informacja o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni oraz plan remontów na 2022 r.