Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Szczegóły: OGŁOSZENIE