Statut

Tekst jednolity Statutu został przyjęty przez I-V Części Walnego Zgromadzenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w dniach: 1, 2, 3, 7, 8 września 2020 r., Uchwałą nr 6/20.