Planowane opryski

W związku z nasilonym występowaniem mszyc i gąsienic na żywopłotach, Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 17.06.2021 r.

każdorazowo po przycięciu krzewów zostanie przeprowadzony oprysk środkiem Emulpar’ 940 EC. Środek ten nie wymaga wprowadzenia okresu karencji oraz nie jest szkodliwy dla zwierząt i ludzi.