Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia, odbędzie się 23, 24, 25, 31 maja i 1 czerwca 2022 r., o godz. 1700, w Klubie NEPTUN, ul. Westerplatte 2 w Rawiczu. Porządek obrad uzupełniono o pkt 13a.

Aktualny porządek obrad WZ