Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu RSM

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem RSM udostępniamy Pełnomocnictwo, na podstawie którego udział w zebraniu (w imieniu członka RSM) może wziąć osoba uprawniona. Wzór Pełnomocnictwa