Poświąteczna zbiórka choinek naturalnych

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że od początku stycznia do końca lutego 2021 roku odbywa się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek.

Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mogą wystawić choinki obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane przez cały czas trwania zbiórki.

Przypominamy o zdjęciu z drzewek wszystkich ozdób, choinki powinny być wystawiane bez stojaków i doniczek.