Oszczędzaj ciepło

Szanowni mieszkańcy, wszyscy staramy się ograniczyć straty ciepła m. in. przez docieplenie budynków, wymianę drzwi i okien.

Pozostawianie otwartych drzwi wejściowych i do piwnic, otwartych okien na klatkach schodowych powoduje utratę ciepła, a tym samym podwyższenie kosztów eksploatacji budynku, które wszyscy mieszkańcy wspólnie ponoszą. Bardzo prosimy o zamykanie drzwi oraz krótkie wietrzenie klatek schodowych.