Inne

Stawki opłat za ciepło z rekompensatą.

 

Taryfa dla ciepła zatwierdzona Uchwałą Zarządu RSM w dniu 12.10.2022 r.

 

Wzór Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu RSM (09.05.2022 r.)

 

Uchwały WZ Nr 5/2019 z dnia 20.05.2019 r. i RN Nr 21/2019 z dnia 24.09.2019 r.

w sprawie: jednorazowej spłaty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

 

Odpowiedź na pismo mieszkańców ul. Sucharskiego