Pamiętajmy!

Przewodnicząca Rady Nadzorczej RSM oraz Prezes Zarządu RSM zapraszają w dniu 1 września br. o godz. 10.00 na uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Obrońców Westerplatte.