Wymiana wodomierzy

Z związku z kończącym się pięcioletnim okresem legalizacji wodomierzy indywidualnych, od 01 marca br. Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła II etap ich wymiany. Będzie się to wiązało z koniecznością wpuszczenia do mieszkania montera firmy realizującej ww. usługę.

Dbając o Państwa bezpieczeństwo informujemy, że każdy z monterów będzie posiadał pisemne upoważnienie. W przypadku wątpliwości dotyczących danych osobowych montera lub weryfikacji upoważnienia, RSM prosi o kontakt pod numerem tel. 65 546 22 41 (Dział techniczny).

Informacja o terminie wymiany wodomierzy zostanie wywieszona na klatkach schodowych.