"Najładniejszy balkon 2021 r."

Na uroczystym posiedzeniu Rady Nadzorczej RSM w dniu 21.09.2021 r., ogłoszono wyniki Konkursu "Najładniejszy balkon 2021".

Przewodnicząca RN Maria Dubicka, przewodnicząca Komisji Konkursowej Mirosława Szczeszek oraz prezes Zarządu Robert Kozal wręczyli osobom wyróżnionym dyplomy i nagrody.

W poszczególnych grupach nieruchomości wyróżniono użytkowników lokali:

Nieruchomość Westerplatte A:
1. miejsce Sucharskiego 6A/11
2. miejsce Sucharskiego 8/4
3. miejsce Sarnowska 1B/8
 
Nieruchomość Westerplatte B:
1. miejsce Przyjemskiego 18/3
2. miejsce Bączkiewicza 1A/7
3. miejsce Bączkiewicza 5B/4
 
Nieruchomość Śródmieście:
1. miejsce 3 Maja 15/5
2. miejsce Żwirowa 1/2B
3. miejsce Kopernika 1/4
 
Nieruchomość Sienkiewicza A:
1. miejsce Zagłoby 2A/3
2. miejsce Sienkiewicza 30A/5
3. miejsce Skrzetuskiego 8/8
 
Nieruchomość Sienkiewicza B:
1. miejsce Sobieskiego 8A/6
2. miejsce Czarnieckiego 5A/10
3. miejsce Jana Kazimierza 2A/8
 
S E R D E C Z N I E   G R A T U L U J E M Y
 
Galeria zdjęć ze spotkania 21.09.2021 r.
 
b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0001.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0004.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0021.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0022.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0033.JPG
b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0037.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0040.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0042.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_IMG_0046.JPG  
 
Galeria wyróżnionych balkonów
 
Nieruchomość Westerplatte A:

b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_sucharskiego_6a_11.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_sucharskiego_8_4.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_sarnowska_1b_8.JPG


 

 

 

Nieruchomość Westerplatte B:

b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_przyjemskiego_18_3.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_baczkiewicza_1a_7.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_baczkiewicza_5b_4.JPG


 

 

 

Nieruchomość Śródmieście:

b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_3_maja_15_5.JPG b_150_84_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_zwirowa_1_2b_.jpg b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_kopernika_1_4.JPG
 


 

 

Nieruchomość Sienkiewicza A:

b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_zagloby_2a_3.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_sienkiewicza_30a_5.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_skrzetuskiego_8_8.JPG


 

 

 

Nieruchomość Sienkiewicza B:

b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_sobiekiego_8a_6.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_czarnieckiego_5a_10.JPG b_150_113_16777215_00_images_2021_Dyplomy_Zdjecia_jana_kazimierza_2a_8.JPG