Wniosek o dodatek węglowy

AKTUALIZACJA 26.08.2022 r.

Mając na uwadze zapytania dotyczące formalności związanych ze złożeniem wniosku o dodatek węglowy, w załączeniu zamieszczamy instrukcję wypełnienia wniosku, druk wniosku oraz oświadczenie RODO, które należy złożyć osobiście w siedzibie CUS w Rawiczu przy ul. gen. Grota Roweckiego 4A lub w wersji elektronicznej, w terminie do 30.11.2022 r. Ponadto informujemy, że druki wniosku są do pobrania w siedzibie Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu ul. mjr. H. Sucharskiego 15.

Wnioski mogą składać mieszkańcy budynków ogrzewanych z kotłowni węglowej RSM oraz posiadający indywidualne ogrzewanie węglowe.

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku

Druk wniosku (pdf)

Druk wniosku (doc)

Druk RODO

Wykaz budynków zarządzanych przez RSM, ogrzewanych z kotłowni węglowej RSM:

Powstańców Wlkp. 1                                                

Powstańców Wlkp. 26                                               

Bobrowskiego 13-15                                        

Bobrowskiego 14-16                                        

Sarnowska 1                                                     

Sarnowska 2a                                                   

Sucharskiego 1                                               

Sucharskiego 2                                                

Sucharskiego 3                                                

Sucharskiego 4                                               

Sucharskiego 5                                                

Sucharskiego 6                                                

Sucharskiego 7                                                

Sucharskiego 8                                                

Sucharskiego 9                                                

Sucharskiego 10                                              

Sucharskiego 11                                              

Sucharskiego 12                                              

Sucharskiego 13                                              

Sucharskiego 14                                              

Westerplatte 3                                                  

Westerplatte 4                                                  

Westerplatte 5                                                  

Westerplatte 6                                                  

Westerplatte 7                                                  

Bączkiewicza 1                                                

Bączkiewicza 2                                                 

Bączkiewicza 3                                                 

Bączkiewicza 4                                                 

Bączkiewicza 5                                                 

Bączkiewicza 6                                                 

Rolnicza 5                                                         

Rolnicza 7                                                         

Rolnicza 9                                                         

Przyjemskiego 18                                             

Przyjemskiego 20                                             

Przyjemskiego 24                                            

Dąbrowskiego 29 bc                                         

Dąbrowskiego 29 de                                         

Skargi 1

Powstańców Wlkp. 25a-c                                           

Bobrowskiego 2-4                                           

Słabego 3                                                        

Słabego 5                                                         

Słabego 7                                                         

 

 

25.08.2022 r.

RSM w Rawiczu informuje mieszkańców, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać osobiście w Centrum Usług Społecznych (CUS) w Rawiczu, przy ul. gen. Grota Roweckiego 4A lub w wersji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia nie może składać wniosków w imieniu uprawnionych mieszkańców RSM i zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych.

Więcej informacji oraz wzór wniosku na stronie CUS: https://cusrawicz.pl/