Informator nr 1/21

Informator RSM dla członków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 1/21, a w nim wykaz remontów wykonanych w 2020 r.