Regulaminy

REGULAMIN PLACU HANDLOWEGO

Obowiązuje od 01.08.2020 r.

Regulamin funduszy remontowych

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości i ustalania opłat za ich używanie

Przyjęto Uchwałą nr 1/19 Rady Nadzorczej, z dnia 29.01.2019 r.
Tekst ujednolicony z dnia 27.09.2022 r.
 

Regulamin placów zabaw

Więcej artykułów…

  1. Regulamin porządku domowego